Tuesday, January 14, 2014

LEBIH BAIK DARA DARI JANDA...?

Mari kita semak kisah pernikahan Uqail bin Abu Thalib dengan seorang wanita dari kalangan Bani Jasym. Seperti lazimnya upacara pernikahan, tetamu berdatangan. Dan seperti lazimnya upacara pernikahan di masa sekarang, para tamu ketika itu memberi ucapan selamat sekaligus sebagai do’a.

“Semuga bahagia dan banyak anak,” kata para tamu kepada pengantin laki-laki.

Menerima ucapan selamat seperti itu, Uqail segera teringat Rasulullah Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, “Jangan kalian menyatakan demikian, kerana sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang hal tersebut.”
 

“Kalau demikian,” kata mereka, “apakah yang harus kami katakan, wahai Abu Zaid?”

“Katakanlah oleh kalian,” jawab Uqail. “Semuga Allah membarakahi anda sekalian dan melimpahkan barakah kepada anda. Demikian yang diperintahkan kepada kita.”

Hadith ini mengajarkan kepada kita bahawa yang paling penting untuk dicari dalam pernikahan bukan kebahagiaan. Yang terlebih penting ialah "barakah", konsep yang sangat sering terdengar tetapi tidak banyak diketahui artinya. Mendo’akan pengantin baru agar dapat mencapai pernikahan yang bahagia dan sekaligus banyak anak dilarang (makruh). Sebaliknya, sunnah bagi kita mendo’akan saudara kita yang menikah dengan do’a barakah. Mudah-mudahan pernikahan itu barakah bagi pengantinnya dan barakah atas pengantinnya, yakni barakah pernikahan tersebut juga terasakan oleh orang-orang di sekelilingnya.

Kalau begitu, apakah “bahagia dan banyak anak” merupakan kata yang pantang dalam pernikahan yang Islami? Bukan begitu. Melalui lisan suci Rasulullah SAW Islam justeru mengingatkan kita agar tidak melupakan kriteria memilih isteri agar dapat memperoleh kesenangan dan banyak anak.

“Kawinilah wanita yang subur rahimnya (waluud) dan pencinta,” sabda RasulullahSAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa’i dan Al- Hakim. “Sebab aku kelak berbanyak-banyak kepada umat-umat lain dengan kalian.”

Rasulullah SAW juga pernah menganjurkan, “Pilihlah yang masih gadis kerana ia lebih manis mulutnya, lebih dalam kasih-sayangnya, lebih terbuka, dan lebih menginginkan kemudahan.”

Yang dimaksud dengan “mulut manis” adalah ucapannya, kata Abdul Hamid Kisyik. Adapun yang dimaksud dengan “lebih dalam kasih-sayangnya” adalah banyak melahir-kan anak, terbuka, dan jujur.

Ketika seorang sahabat memberi tahu Rasulullah bahawa ia baru saja menikah dengan seorang janda, Rasulullah SAW menyatakan, “Mengapa tidak gadis yang ia dapat bermain denganmu, dan engkau dapat bermain dengannya, engkau menggigitnya dan ia menggigitmu?” (HR An-Nasa’i, sahih).

Sebahagian sahabat Nabi memberi keterangan, Tetaplah kalian mengawini gadis-gadis, sebab mereka lebih manis mulutnya, lebih rapat rahimnya, lebih hangat kemaluannya, lebih sedikit tipuannya, dan lebih rela dengan nafkah yang sedikit.

Keterangan sahabat ini senada dengan hadis Nabi yang mengingatkan:

“Kahwinilah oleh kalian gadis, sebab gadis itu lebih segar mulutnya, lebih subur rahimnya, lebih hangat kemaluannya, dan lebih rela dengan nafkah yang sedikit,” (HR. Abu Na’im melalui Ibnu Umar r.a.. Periksa Mukhtarul Ahaadith).

Yang dimaksud dengan lebih rapat rahimya (antaqu ar-haman) adalah banyak melahirkan. Umar bin Khathab menganjurkan, “Perbanyaklah anak kerana kalian tidak tahu dari anak yang mana kalian mendapatkan rezeki.”

Anak yang barakah adalah rezeki akhirat sekaligus rezeki dunia. Kita tidak tahu anak yang mana yang paling besar membawa rezeki, sehingga dapat mengangkat kita kepada kebahagiaan akhirat.

Masih ada hadith-hadith mengenai kesenangan-kesenangan yang dapat diperoleh ketika menikah dan perlu dipertimbangkan ketika akan melangkah ke sana. Allah swt. juga telah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum [30]: 21).

Tetapi ada yang unik. Kita dilarang mendo’akan orang yang menikah agar mendapat kebahagiaan dan banyak anak dalam pernikahannya. Kita diminta untuk mendo’akan me-reka semoga Allah membarakahi pengantin itu dan melimpahkan barakah bagi mereka. Yang pertama, mendo’akan agar mereka menjadi suami isteri yang penuh barakah, sehingga sekelilingnya ikut mendapat barakahnya. Yang kedua, mendo’a-kan agar mereka mendapatkan barakah. Wallahu A’lam bisawab.

Mengapa kita disuruh mendo’akan dengan do’a barakah dan tidak dengan do’a banyak anak, padahal ada beberapa anjuran untuk memperbanyak anak? Sekali lagi, Allahu A’lam bisawab.

Sumber: Kupinang dengan Hamdallah/Muhammad Fauzhiel Adhiem

2 comments:

Anonymous said...

Anak dara ni pukinya ketat tak longar sangat......tapi kalau main dengan anak dara ni tak sedap sangat .sebab dia rasa sakit bila kena henjut ...takmacam janda ok ja .....

Anonymous said...

Ya.betul tu janda lebih mengoda, pandai layan,.janda senang. dara banyak kemahuan dan memilih..

Bila Kak Su Bersuara... Heh!