Sunday, January 12, 2014

KALIMAH "ALLAH": 10 RESOLUSI TAK BOLEH DIGUNA DI SELANGOR.. FAHAM TAK?

Serbuan JAIS baru-baru ini menimbulkan kontroversi dan menggemparkan semua pihak. Isu ini jika diteliti dengan fakta dan hujah, dan jauh dengan unsur emosi, kita akan menemui penyelesaian.

Tidak dinafikan telah terdapat silap faham dan kekeliruan oleh sesetengah pihak yang mengeruhkan lagi keadaan. Berikut adalah beberapa pandangan dari sudut perundangan yang sepatutnya diterima dengan hati terbuka oleh semua pihak:
Pertama: 10 Point Solution tidak ada kesan ke atas undang-undang di Selangor (atau mana-mana negeri yang mempunyai enakmen/peruntukan undang-undang yang secara spesifik melarang penggunaan kalimah Allah) kerana ia bukan dalam bidang kuasa kerajaan Pusat.
Ia juga bukan satu akta Parlimen atau enakmen negeri, justeru ia tidak boleh mengatasi peruntukan Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan Perkembangan Di kalangan Orang Islam) Selangor 1988.


Satu pembacaan yang teliti ke atas 10 Point Solution daripada Kabinet menunjukkan bahawa setiap satu daripada 10 Point tersebut langsung TIDAK menyebut atau menyentuh kalimah Allah di dalamnya.

Penerbitan atau penyebaran Bible di dalam Bahasa Melayu bukan pokok permasalahan, tetapi penggunaan kalimah Allah di dalamnya, yang dibantah dan ditolak oleh umat Islam di Malaysia.

Penganut-penganut Kristian bebas menggunakan Bible dalam Bahasa Melayu (atau bahasa apa sekalipun) sesama mereka asalkan perkataan/kalimah Allah TIDAK ada di dalamnya.

Alasan atau hujahnya agak mudah, iaitu 10 Point Solution ini tidak merangkumi atau melibatkan penggunaan kalimah Allah, yang ketika itu masih di dalam proses Mahkamah.

Kemasukan atau pembenaran penggunaan kalimah Allah di dalam 10 Point Solution tersebut akan menjadikan proses rayuan di Mahkamah Rayuan tidak bermakna.

Sebagai peringatan kepada pihak yang bersungguh-sungguh dan terlalu bersemangat mendesak supaya Kerajaan atau Kabinet menggunapakai 10 Point Solution untuk meleraikan kemelut serbuan dan rampasan JAIS di premis Persatuan Bible Malaysia, adalah ditegaskan bahawa Keputusan Mahkamah Rayuan yang melarang penggunaan kalimah Allah adalah keputusan terpakai dan perlu diterima (setakat hari ini).

Apa-apa perubahan pada status keputusan Mahkamah Rayuan ini hanya akan diketahui setelah rayuan terhadap keputusan tersebut didengar dan diputuskan oleh Mahkamah Agung nanti.

Justeru, sesiapa sahaja yang melakukan perbuatan mencetak, menerbit atau menyebarkan Bible Bahasa Melayu yang di dalamnya ada tertera kalimah Allah secara otomatis sedang melakukan perlanggaran terhadap keputusan Mahkamah Rayuan pada bukan Oktober tahun lepas.

Golongan di atas “menyerang” kerajaan kerana tidak mempedulikan dan membelakangkan 10 Point Solution itu di dalam “mempertahankan” dan “memelihara” kebebasan penganut-penganut Kristian menjalankan aktiviti dan amalan keugamaan mereka.

Akan tetapi mereka tidak sedar atau barangkali “pura-pura tidak sedar” bahawa mereka sendirilah yang membelakangkan dan tidak mempedulikan langsung malah tanpa segan silu melanggar perintah Mahkamah Rayuan!

10 perkara itu hanya boleh mengikat (binding) sekiranya ia dibahas dan diluluskan di Parlimen untuk menjadi satu Akta dengan bahagian-bahagian yang memperuntukkan atau merujuk kepada penggunaan kalimah Allah di dalamnya dan sekiranya Mahkamah Agung memerintahkannya.

Kedua: Tindakan JAIS yang menyerbu premis Persatuan Bible Malaysia (PBM) adalah bertepatan dengan peruntukan undang-undang Enakmen 1988.

Berikut adalah peruntukan enakmen yang bersesuaian untuk memahami kes ini:
Seksyen 2 (2a) – Bagi maksud Enakmen ini, sesuatu penerbitan hendaklah dianggap sebagai terbitan mengenai agama bukan Islam jika ia dianggap oleh penganut atau anggota agama itu sebagai buku suci atau buku asas atau salah satu daripada teks-teks penting agama itu.

Seksyen 9 (1)
Seseorang itu adalah melakukan kesalahan jika dia -
(a) dalam apa-apa tulisan yang diterbitkan;
…..  menggunakan mana-mana perkataan yang disenaraikan dalam Bahagian 1 kepada Jadual, atau apa-apa perkataan terbitan atau variasinya, untuk menyatakan atau memperihalkan sesuatu fakta, kepercayaan, idea, konsep, perbuatan, aktiviti, perkara atau hal mengenai atau berkaitan dengan sesuatu agama bukan Islam.

Jadual (Seksyen 9)
Bahagian 1
PERKATAAN-PERKATAAN YANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN BERKAITAN DENGAN AGAMA BUKAN ISLAM
Allah, Firman Allah, Ulama, Hadith, Ibadah, Kaabah, Kadi, Ilahi, Wahyu, Mubaligh, Syariah, Qiblat, Haji, Mufti, Rasul, Iman, Dakwah, Injil, Salat, Khalifah, Wali, Fatwa, Imam, Nabi, Sheikh.

Dalam ertikata lain, mana-mana penerbitan atau percetakan yang memuatkan semua atau mana-mana kalimah yang disenaraikan adalah menyalahi peruntukan Seksyen 9 Enakmen berkenaan. Justeru tindakan JAIS untuk merampas penerbitan yang menyalahi Enakmen tersebut adalah bertepatan dengan undang-undang.

Enakmen ini juga tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Ini berasaskan Perkara 11 (4) Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan:
“Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat perkembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan ugama di kalangan orang yang menganuti ugama Islam”
Sehubungan dengan ini Majlis Ugama Islam Selangor (MAIS) juga telah mengeluarkan Kenyataan Media yang mempertahankan tindakan JAIS. (Rujuk Sini)

Satu catatan juga perlu disebut di sini bahawa:
“MAIS juga menegaskan bahawa tindakan JAIS bukan atas dasar cetakan Bible berkenaan di dalam versi bahasa Melayu tetapi atas dasar kalimah Allah telah digunakan di dalam Bible berkenaan dan ini mengundang kepada satu justifikasi siasatan bagi mengenalpasti samada berlaku satu kesalahan di bawah Seksyen 9 Enakmen 1988.”
“Adalah juga diingatkan kepada orang awam bahawa di samping Enakmen 1988 mengenai pengawalan penggunaan kalimah Allah, terdapat juga fatwa oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang telah diwartakan pada 18 Februari 2010 yang melarang penggunaan kalimah Allah oleh agama-agama bukan Islam yang lain. Malah fatwa Jawatankuasa Negeri ini konsisten dengan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-82.”
Berdasarkan penelitian di atas, rampasan yang dibuat oleh JAIS adalah kerana penerbitan Persatuan Bible Malaysia di premis persatuan tersebut di Petaling Jaya telah melanggar undang-undang yang telah terpakai dan sedia ada.

Tiada siapapun, termasuk Menteri Besar, mempunyai “locus standi” (hak perundangan) untuk menuntut supaya bahan-bahan cetakan tersebut mesti dikembalikan. Selain daripada mencampuri urusan penguatkuasaan undang-undang di negeri pentadbiran beliau sendiri, Tindakan Menteri Besar Selangor boleh juga ditafsirkan sebagai melanggar titah Sultan Selangor dan mempersendakan dua institusi Islam iaitu JAIS dan Majlis Fatwa Kebangsaan.

Ketiga: Isu ini tiada kaitan dengan larangan pemakaian kalimah Allah yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan terhadap majalah Herald. Ini kerana ia adalah dua isu yang berasingan yang melibatkan kuasa kerajaan negeri dan kerajaan Pusat yang telah diterangkan sebelum ini.

Rumusan yang terbaik telah disuarakan oleh salah seorang Hakim dalam kes rayuan penggunaan kalimah Allah di Putrajaya:

Setelah meneliti fakta-fakta sejarah dan keagamaan mengenai kes di atas, hakim Mahkamah Rayuan YA Dato Sri Haji Mohamed Apandi Bin Ali menegaskan:
I could not find any plausible reason as to why the respondent is adamant on using the word “Allah” in its weekly newsletter, particularly in its Malay version. Since “Allah” is never an integral part of the faith of the respondent, it is reasonable to conclude that the intended usage will cause unnecessary confusion within the Islamic community and is surely not conducive to the peaceful and harmonious tempo of life in the country. This conclusion is fortified by the fact that the majority population in this country is Malay and whose religion is Islam.
Terjemahan bebas:
“Saya tidak menjumpai sebarang sebab yang munasabah kenapa Responden bertegas/berkeras untuk menggunakan kalimah “Allah” di dalam penerbitan mingguan mereka, khususnya di dalam penerbitan Bahasa Melayunya.

Oleh kerana “Allah” tidak pernah menjadi satu bahagian asasi di dalam agama Responden, adalah munasabah untuk membuat kesimpulan bahawa hasrat penggunaan kalimah tersebut akan menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Islam dan sudah tentu tidak kondusif kepada amalan hidup yang aman dan harmoni di dalam negara ini.

Kesimpulan ini diperkukuhkan lagi dengan fakta bahawa penduduk majoriti negara ini adalah orang Melayu yang agama mereka adalah Islam.”

Rumusan:

Pertama: 10 Point Solution tidak ada kesan ke atas undang-undang di Selangor.

Kedua: Tindakan JAIS yang menyerbu premis Persatuan Bible Malaysia (PBM) adalah bertepatan dengan peruntukan undang-undang Enakmen 1988.

Ketiga: Isu ini tiada kaitan dengan larangan pemakaian kalimah Allah yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan terhadap Majalah Herald.

Muhammad Luttfi Abdul Khalid
Yang Dipertua ISMA Sg Petani

No comments:

Bila Kak Su Bersuara... Heh!